Beth Thomas

 

Ebost: beth.tomos@btinternet.com

Email: beth.tomos@btinternet.com

 

Swyddogaethau yn yr OHS:

Is-gadeirydd, Ymddiriedolwr a Hyfforddwr Achredig

Roles within the OHS:

Vice Chair, Trustee & Accredited BL/OHS trainer

 Swydd bresennol:

Arweinydd Cynnwys Project Ailddatblygu Sain Ffagan i fod yn Amgueddfa sy’n gweithio ar y cyd â chymunedau i ddehongli hanes Cymru. Newydd ymddeol o fod yn Geidwad Hanes ac Archeoleg Amgueddfa Cymru.

Current professional role:

Content Lead for St Fagans Redevelopment into a participatory national museum of history. Recently retired from being Keeper of History & Archaeology at Amgueddfa Cymru-National Museum Wales.

Projectau:

 • Hanes llafar shift iaith yn un o gymoedd de-ddwyrain Cymru
 • Hanes llafar adeiladau hanesyddol a symudwyd i Sain Ffagan e.e. Tai Rhyd-y-car o Ferthyr Tudful; Siop y Gwalia o Gwm Ogwr; Institiwt y Gweithwyr, Oakdale.
 • Arddangos hanes llafar yn orielau newydd Sain Ffagan, a chasglu tystiolaeth lafar i gofnodi a gwerthuso cyfranogiad yn y project.

Projects include:

 • Oral history of language shift in a South Wales valleys community
 • Oral histories of historic buildings which have been translocated to St Fagans e.g. Row of industrial cottages from Rhyd-y-car, Merthyr Tydfil; Gwalia Stores from Ogmore Vale; Oakdale Workmen’s institute.
 • Oral history displays in new galleries at St Fagans, and the use of oral testimonies to record and evaluate participation in the project.

Arbenigedd:

 • Hanes llafar yn y Gymraeg
 • Archifo hanes llafar
 • Hanes llafar mewn Amgueddfeydd
 • Hyfforddi a chynghori projectau hanes llafar

Expertise:

 • Oral history through the medium of Welsh
 • Oral history archiving
 • Oral history in museums
 • Oral history training and consultancy
Click on a region for more details