Beth Thomas

Email: beth.tomos@btinternet.com

Ebost: beth.tomos@btinternet.com

 

Swyddogaethau yn yr OHS:

Is-gadeirydd, Ymddiriedolwr a Hyfforddwr Achredig

Roles within the OHS:

Vice Chair, Trustee & Accredited BL/OHS trainer

Swydd bresennol: 

Newydd ymddeol o fod yn Geidwad Hanes ac Archeoleg Amgueddfa Cymru.

Current professional role:

Recently retired from being Keeper of History & Archaeology at Amgueddfa Cymru-National Museum Wales.

Projectau:

Hanes llafar shift iaith yn un o gymoedd de-ddwyrain Cymru

Hanes llafar adeiladau hanesyddol a symudwyd i Sain Ffagan e.e. Tai Rhyd-y-car o Ferthyr Tudful; Siop y Gwalia o Gwm Ogwr; Institiwt y Gweithwyr, Oakdale.

Ailddatblygu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru i fod yn Amgueddfa sy’n cydweithio â chymunedau i ddehongli hanes Cymru. Arddangos hanes llafar yn orielau newydd Sain Ffagan, a chasglu tystiolaeth lafar i gofnodi a gwerthuso cyfranogiad yn y project.

Projects include:

Oral history of language shift in a South Wales valleys community

Oral histories of historic buildings which have been translocated to St Fagans e.g. Row of industrial cottages from Rhyd-y-car, Merthyr Tydfil; Gwalia Stores from Ogmore Vale; Oakdale Workmen’s institute.

Content Lead for the redevelopment of St Fagans into a participatory national museum of history. Oral history displays in new galleries at St Fagans, and the use of oral testimonies to record and evaluate participation in the project.

Arbenigedd:

Hanes llafar yn y Gymraeg

Archifo hanes llafar

Hanes llafar mewn Amgueddfeydd

Hyfforddi a chynghori projectau hanes llafar

Expertise:

Oral history through the medium of Welsh

Oral history archiving

Oral history in museums

Oral history training and consultancy

beth.tomos@btinternet.com